Zniżka First Minute na Szkołę Trenerów i Szkoły Coachów

mailing first minute teaser 2017 2

Szkoła Trenerów
7 paź­dzier­nika 201725 listopada 2018

Kom­plek­sowe przy­gotowanie do pracy trenera Metodą TROP© (od projek­towania, badania potrzeb poprzez sprzedaż i ewaluację warsz­tatów).
Nauka w działaniu, poznanie modeli zmiany i trening empatii.
Jakość szkoły potwier­dzona przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).
Łącz­nie 253 godziny szkoleniowe.
Szkoła Trenerów
znizka1100

Szkoła Coachów
Szkoła Coachów
7 paź­dzier­nika 201725 listopada 2018
Kom­plek­sowe przy­gotowanie do pracy coacha Metodą TROP© (realizacja sesji coachin­gowych z własnymi klien­tami, pod opieką super­wizora).
Poznanie adekwat­nych narzędzi coachin­gowych i praca z empatią.
Jakość szkoły potwier­dzona przez PTP i Izbę Coachingu.
Łącz­nie 253 godziny szkoleniowe.
znizka1100
Zapraszamy do skorzystania ze zniżki First Minute.
Co trzeba zrobić?

Warunki promocji
Do 31 lipca 2017 na hasło First Minute obowiązuje specjalna zniżka na szkoły Grupy TROP ruszające w paź­dzier­niku 2017. Promocja trwa od 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku. Zniżkę otrzyma osoba, która pod­pisze umowę na uczest­nic­two w szkole oraz wpłaci do 31 lipca 2017 co naj­mniej 30% war­to­ści ceny szkoły. Zniżki na Szkoły Trenerów i Coachów są liczone od ceny netto. Zniżka First Minute nie łączy się z innymi zniż­kami oferowanymi przez Grupę TROP.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić na bez­płatną kon­sul­tację?
Zapraszam do kon­taktu

Mag­dalena Przy­borek
Koor­dynator Akademii TROP
akademia@grupatrop.pl

22 615 52 40

<tr>
<td style=“font-size: 14px; color: rgb(34, 34, 34);”
align=“left” valign=“top” width=”*”>
<h4 style=“text-align: right;”> </h4>
<div style=“text-align: right;”><span
style=“font-size: 10.5pt;”><a href=“http://www.grupatrop.pl”><img
style=“border: 0px solid ; width: 150px; height: 50px;”
alt=“Grupa TROP
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/trop.png”></a><br>
</span></div>
<img style=“width: 300px; height: 39px;”
alt=“Zaplanuj rok dla siebie”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/zaplanuj.png”><br>
<br>
<span style=“font-size: 12pt; color: black;”>I</span><span
style=“font-size: 12pt; color: black;”> </span><span
style=“font-size: 12pt; color: black;”>skorzystaj ze specjal­nej </span><span
style=“font-size: 12pt; color: black;”>oferty w Grupie TROP. </span><span
style=“font-size: 12pt; color: black;”>Tylko do 20 </span><span
style=“font-size: 12pt; color: black;”>lutego!</span><span
style=“font-size: 12pt; color: black;”> <br>
<br>
</span>
<table style=“text-align: left; width: 100%;”>
<tbody>
<tr>
<td style=“vertical-align: top; width: 291px;”>
<p
style=“margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direc­tion: ltr; unicode-bidi: embed;”><span
style=“color: black; font-weight: bold;”>Szkoła
Trenerów <br>
</span><small><span style=“color: black;”>22 kwiet­nia
201724
czerwca 2018<br>
</span></small></p>
<span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><span style=“color: black;”><small>Kompleksowe
przy­gotowanie do pracy
trenera Metodą TROP<sup>©</sup> (od projek­towania, badania potrzeb
poprzez
sprzedaż i ewaluację warsz­tatów). </small></span><big><br>
</big><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><span style=“color: black;”><small>Nauka w
działaniu, poznanie modeli zmiany i trening empatii.</small></span><br>
<big> </big><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><span style=“color: black;”><small>Jakość
szkoły potwier­dzona przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).</small></span><big><br>
</big><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><span style=“color: black;”><small>Łącznie 253
godziny szkoleniowe.</small></span> </td>
<td
style=“vertical-align: top; text-align: cen­ter; width: 289px;”><a
href=“https://goo.gl/2sBD72”><img
style=“border: 0px solid ; width: 290px; height: 153px;”
alt=“Szkoła Trenerów”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/trener.png”></a><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td
style=“vertical-align: top; width: 291px; text-align: left;”> <a
href=“https://goo.gl/PEQ6g8”><img
style=“border: 0px solid ; width: 100px; height: 23px;” alt=“Sprawdź”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/sprawdz.png”></a><br>
</td>
<td style=“vertical-align: top; width: 289px;”><img
style=“width: 145px; height: 47px;” alt=“Zniżka First Minute”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/znizka1.png”><a
href=“https://goo.gl/MeXST5”><img
style=“border: 0px solid ; width: 145px; height: 53px;”
alt=“Zapisz się”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/zapisz.png”></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style=””><span style=“color: rgb(118, 113, 113);”>&nbsp;</span></span>
<hr style=“width: 100%; height: 2px;”><span style=””><span
style=“color: rgb(118, 113, 113);”><o:p></o:p></span></span>
<table style=“text-align: left; width: 100%;”>
<tbody>
<tr>
<td style=“vertical-align: top; width: 298px;”><span
style=“color: black; font-weight: bold;”></span><a
href=“https://goo.gl/t6Ic2X”><img
style=“border: 0px solid ; width: 290px; height: 151px;”
alt=“Szkoła Coachów”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/coach.png”
align=“middle”></a><br>
<small><br>
<br>
</small>
<div style=“text-align: left;”><a
href=“https://goo.gl/AE9QEB”><img
style=“border: 0px solid ; width: 145px; height: 53px;”
alt=“Zapisz się”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/zapisz.png”></a>&nbsp;<img
style=“width: 145px; height: 47px;” alt=“Zniżka First Minute”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/znizka1.png”
align=“top”></div>
</td>
<td
style=“vertical-align: top; text-align: cen­ter; width: 282px;”>
<div style=“text-align: left;”><span
style=“color: black; font-weight: bold;”>Szkoła Coachów </span><br>
<span style=“color: black; font-weight: bold;”> </span></div>
<div style=“text-align: left;”><small><span
style=“color: black;”>22 kwiet­nia 201724 czerwca 2018</span></small><br>
<span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■</span><span
style=“color: black;”><small> Kom­plek­sowe przy­gotowanie do pracy
coacha Metodą TROP<sup>©</sup> (realizacja sesji coachin­gowych z
własnymi klien­tami, pod opieką super­wizora). </small></span><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”></span><span
style=“color: black;”><small></small></span><big><br>
</big><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■</span><span
style=“color: black;”><small> Poznanie adekwat­nych narzędzi
coachin­gowych i praca z empatią.</small></span><big><br>
</big><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■</span><span
style=“color: black;”><small> Jakość szkoły potwier­dzona przez PTP i
Izbę Coachingu.</small></span><big><br>
</big><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■</span><span
style=“color: black;”><small> Łącz­nie 253 godziny szkoleniowe.</small></span>
<div style=“margin-left: 40px;”><small><span
style=“color: black;”></span></small></div>
<div style=“text-align: right;”><a
href=“https://goo.gl/IV1Kl2”><img
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/sprawdz.png”
alt=”” style=“border: 0px solid ; width: 100px; height: 23px;”></a><br>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<hr style=“width: 100%; height: 2px;”>
<table style=“text-align: left; width: 100%;”>
<tbody>
<tr>
<td style=“vertical-align: top; width: 291px;”>
<p
style=“margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direc­tion: ltr; unicode-bidi: embed;”><span
style=“color: black; font-weight: bold;”>Szkoła Liderów — U!Lider <br>
</span><small><span style=“color: black;”>25 marca
201722 paź­dzier­nika 2017<br>
</span></small></p>
<span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><small><big><span style=“color: black;”><small>Nauka
pracy ze zmianą w orga­ni­za­cji Metodą TROP<sup>©</sup> (p</small></span></big></small><small><big><span
style=“color: black;”><small>rzygotowanie własnego projektu
liderskiego).<br>
</small></span></big></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><small><big><span style=“color: black;”><small>Rozwój
umie­jęt­no­ści budowania part­ner­skich relacji, myślenia strategicz­nego i
refleksu interpersonalnego.<br>
</small></span></big></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><small><big><span style=“color: black;”><small>Jakość
szkoły potwier­dzona przez PTP.<br>
</small></span></big></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><small><big><span style=“color: black;”><small>Łącznie
123 godziny szkoleniowe</small></span></big><span style=“color: black;”><small></small></span></small>
</td>
<td
style=“vertical-align: top; text-align: cen­ter; width: 289px;”><a
href=“https://goo.gl/ZhCQnA”><img
style=“border: 0px solid ; width: 290px; height: 151px;”
alt=“Szkoła Liderów”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/lider.png”></a><br>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style=“text-align: left; width: 100%;”>
<tbody>
<tr>
<td
style=“vertical-align: top; width: 287px; text-align: left;”> <a
href=“https://goo.gl/QogZyY”><img
style=“border: 0px solid ; width: 100px; height: 23px;” alt=“Sprawdź”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/sprawdz.png”></a><br>
</td>
<td style=“vertical-align: top; width: 293px;”><img
style=“width: 145px; height: 47px;” alt=“Zniżka First Minute”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/znizka1.png”><a
href=“https://goo.gl/1prJeD”><img
style=“border: 0px solid ; width: 145px; height: 53px;”
alt=“Zapisz się”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/zapisz.png”></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<hr style=“width: 100%; height: 2px;”><br>
<table style=“text-align: left; width: 100%;”>
<tbody>
<tr>
<td style=“vertical-align: top; width: 291px;”><span
style=“color: black; font-weight: bold;”></span><a
href=“https://goo.gl/7oz7ed”><img
style=“border: 0px solid ; width: 290px; height: 151px;”
alt=“Trening Budowania Relacji”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/tbr.png”
align=“middle”></a><br>
<br>
<div style=“text-align: left; width: 295px;”><a
href=“https://goo.gl/JTYyrx”><img
style=“border: 0px solid ; width: 145px; height: 53px;”
alt=“Zapisz się”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/zapisz.png”
align=“top”></a> <img style=“width: 145px; height: 47px;”
alt=“Zniżka First Minute”
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/znizka2.png”></div>
</td>
<td
style=“vertical-align: top; text-align: cen­ter; width: 289px;”>
<div style=“text-align: left;”><span
style=“color: black; font-weight: bold;”>Trening Budowania Relacji</span><br>
<span style=“color: black; font-weight: bold;”> </span></div>
<div style=“text-align: left;”><small><span
style=“color: black;”>2226 marca, 2223 kwietnia</span></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”></span><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”><br>
■ </span><small><span style=“color: black;”><small><big>5-dniowy
Trening inter­per­sonalny i 2-dniowy warsz­tat planowania rozwoju.<br>
</big></small></span></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><small><span style=“color: black;”><small><big>Rozwój
umie­jęt­no­ści budowania relacji opar­tych na zaufaniu i partnerstwie.<br>
</big></small></span></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><small><span style=“color: black;”><small><big>Nauka
udzielania kon­struk­tyw­nych infor­macji zwrot­nych i praca nad zmianą
nawyków komunikacyjnych.</big></small></span></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”></span><small><span
style=“color: black;”><small><big><br>
</big></small></span></small><span
style=“background: white none repeat scroll 0% 50%; font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51); –moz-background-clip: –moz-initial; –moz-background-origin: –moz-initial; –moz-background-inline-policy: –moz-initial;”>■
</span><small><span style=“color: black;”><small><big>Łącznie
54 godzin szkoleniowych. </big><br>
</small></span></small><small><span
style=“color: black;”><small></small></span></small>
<div style=“margin-left: 40px;”><small><span
style=“color: black;”></span></small></div>
<div style=“text-align: right;”><a
href=“https://goo.gl/jGvuik”><img
style=“border: 0px solid ; width: 100px; height: 23px;” alt=””
src=“http://www.grupatrop.pl/mailing/obrazki/20170120/sprawdz.png”></a><br>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
Jesteś zain­teresowany? Masz pytania? <br>
Zapraszam do kontaktu<br>
<br>
<span style=“font-weight: bold;”>Magdalena Przy­borek </span><br>
Koor­dynator Akademii TROP<br>
<a href=“mailto:mailto:akademia@grupatrop.pl”>akademia@grupatrop.pl
</a><br>
22 615 52 40 <br>
<br>
<span style=“font-weight: bold;”>Warunki promocji*</span><br>
Do <span style=“font-weight: bold;”>20 lutego 2017 na hasło First
Minute</span> obowiązuje specjalna zniżka na szkoły i kursy Grupy TROP
ruszające w ter­minie marzec-maj 2017. <br>
Promocja trwa od 19 stycz­nia do 20 lutego 2017 roku. Zniżkę otrzyma
osoba, która pod­pisze umowę na uczest­nic­two w szkole lub kur­sie oraz
wpłaci do 20 lutego 2017 co naj­mniej 30% war­to­ści ceny szkoły lub
kursu. Zniżki na Szkoły: Trenerów, Coachów i Liderów są liczone od ceny
netto.&nbsp; Zniżka First Minute nie łączy się z innymi zniż­kami
oferowanymi przez Grupę TROP.<big> </big><br>
<br>
<br>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width=”*”><br>
<br>
<br>
</td>
</tr>


Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018