Miesiące

Czer­wiec 2018

 • 2018-06-02: Autonomia i Zależ­ność
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP
 • 2018-06-23: Kierunek, działanie, reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
  Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
  9:00, TROP
 • 2018-06-23: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowanie Studium
  Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
  9:00, TROP
 • 2018-06-29: Budo­wa­nie motywacji i współ­od­powiedzial­no­ści
  5 Szkoła U!Lider
  17:30, TROP
 • 2018-06-30: U!Lider mediatorem, czyli praca z kryzysem i kon­flik­tem
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP

Wrzesień 2018

 • 2018-09-05: Trening inter­per­soanlny
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP
 • 2018-09-08: U!Lider w Action Lear­ning i coachin­gowym stylu zarzą­dza­nia
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP

Paź­dzier­nik 2018

 • 2018-10-05: Lider w orga­ni­za­cji i gospodarce przy­szło­ści
  5 Szkoła U!Lider
  17:30, TROP
 • 2018-10-06: U!Lider na rzecz Orga­ni­za­cji Uczą­cej Się
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP
 • 2018-10-13: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP

Listopad 2018

 • 2018-11-17: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP

Kursy i wydarzenia

3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana

 • 2016-04-16: Wprowadzenie do meto­dyki U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-05-27: Podej­mowanie decyzji lider­skich
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2016-05-28: U!Lider jako naturalny autorytet
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-06-25: U!Lider buduje elastyczny, gotowy na zmiany zespół
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-09-23: Budo­wa­nie motywacji i współ­od­powiedzial­no­ści
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2016-09-24: U!Lider mediatorem, czyli praca z kon­flik­tem i kryzysem
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-10-29: Action Lear­ning i coachin­gowy styl zarzą­dza­nia w podej­ściu U!Lidera
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-11-18: Lider w orga­ni­za­cji i gospodarce przy­szło­ści
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2016-11-19: U!Lider na rzecz Orga­ni­za­cji Uczą­cej się
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni

5 Szkoła U!Lider

 • 2018-06-29: Budo­wa­nie motywacji i współ­od­powiedzial­no­ści
  5 Szkoła U!Lider
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2018-06-30: U!Lider mediatorem, czyli praca z kryzysem i kon­flik­tem
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2018-09-08: U!Lider w Action Lear­ning i coachin­gowym stylu zarzą­dza­nia
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2018-10-05: Lider w orga­ni­za­cji i gospodarce przy­szło­ści
  5 Szkoła U!Lider
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2018-10-06: U!Lider na rzecz Orga­ni­za­cji Uczą­cej Się
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni

90 Dni U!Lidera

 • 2015-10-14: 1 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2015-10-14: 1 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2015-11-18: 2 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2015-11-18: 2 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2015-12-17: 3 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2015-12-17: 3 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2016-01-21: 4 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2016-02-18: 5 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień

Dzień Otwarty — Edycja 4

  Dzień Otwarty — Epidemia Empatii

   Espresso — Trudne Roz­mowy

    Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC

    • 2015-04-25: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-05-30: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-06-27: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-09-09: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 5 dni
    • 2015-10-10: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-11-14: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni

    Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL

    • 2015-10-24: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-11-14: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-11-21: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-12-05: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-12-19: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-01-13: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 5 dni
    • 2016-01-16: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-02-13: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-02-17: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     10:00, TROP, 5 dni
    • 2016-03-19: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-03-19: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-04-09: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni

    Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL

    • 2016-04-09: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-05-21: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-06-25: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-09-14: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 5 dni
    • 2016-10-15: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-11-12: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni

    Moduł Bazowy 40ST / 25SC

     Moduł Bazowy 41ST / 26SC

     • 2018-06-02: Autonomia i Zależ­ność
      Moduł Bazowy 41ST / 26SC
      9:00, TROP, 2 dni
     • 2018-09-05: Trening inter­per­soanlny
      Moduł Bazowy 41ST / 26SC
      9:00, TROP, 5 dni
     • 2018-10-13: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
      Moduł Bazowy 41ST / 26SC
      9:00, TROP, 2 dni
     • 2018-11-17: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
      Moduł Bazowy 41ST / 26SC
      9:00, TROP, 2 dni

     Otwarte Seminarium Akademii TROP

      Salut! Dobry stres.

       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18

       • 2015-01-10: Budo­wa­nie kon­traktu edukacyj­nego w coachingu czyli cele i metacele
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-02-07: Praca na “Tu i Teraz” — “Trening wraż­liwo­ści i uważ­no­ści“
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-03-07: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-04-11: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi zobaczyć sprawy w nowym, szer­szym świetle — cz.1
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-05-09: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi pod­jąć decyzję i przy­stąpić do działania — cz.2
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-06-13: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowaie Studium
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
        9:00, TROP, 2 dni

       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19

       • 2015-04-18: Budo­wa­nie kon­traktu edukacyj­nego w coachingu czyli cele i metacele
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-05-16: Praca na “Tu i Teraz” — “Trening wraż­liwo­ści i uważ­no­ści” — cz.1
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-06-20: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-09-05: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi zobaczyć sprawy w nowym, szer­szym świetle — cz.1
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-10-03: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi pod­jąć decyzję i przy­stąpić do działania — cz.2
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2015-11-07: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowaie Studium
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
        9:00, TROP, 2 dni

       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20

       • 2015-12-12: Budo­wa­nie kon­traktu edukacyj­nego w coachingu czyli cele i metacele
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2016-01-09: Praca na “Tu i Teraz” — “Trening wraż­liwo­ści i uważ­no­ści” — cz.1
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2016-02-06: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2016-03-05: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi zobaczyć sprawy w nowym, szer­szym świetle — cz.1
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2016-04-02: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi pod­jąć decyzję i przy­stąpić do działania — cz.2
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
        9:00, TROP, 2 dni
       • 2016-05-07: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowaie Studium
        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
        9:00, TROP, 2 dni

       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 21

        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 22

         Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24

         • 2018-06-23: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowanie Studium
          Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
          9:00, TROP, 2 dni

         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33

         • 2015-01-10: Badanie potrzeb szkoleniowych i ewa­lu­acja szkolenia
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-02-07: Metody aktywne pracy z grupą cz. 1
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-03-07: Metody aktywne pracy z grupą cz. 2
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-04-11: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-05-09: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-06-13: Kierunek, działanie i reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
          9:00, TROP, 2 dni

         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34

         • 2015-04-18: Badanie potrzeb szkoleniowych i ewa­lu­acja szkolenia
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-05-16: Metody aktywne pracy z grupą cz. 1
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-06-20: Metody aktywne pracy z grupą cz. 2
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-09-05: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-10-03: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2015-11-07: Kierunek, działanie i reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
          9:00, TROP, 2 dni

         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35

         • 2015-12-19: Badanie potrzeb szkoleniowych i ewa­lu­acja szkolenia
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2016-01-09: Metody aktywne pracy z grupą cz. 1
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2016-02-06: Metody aktywne pracy z grupą cz. 2
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2016-03-05: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2016-04-02: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
          9:00, TROP, 2 dni
         • 2016-05-07: Kierunek, działanie i reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
          9:00, TROP, 2 dni

         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 36

          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 37

           Specjalizacja Trener­ska — Edycja 38

            Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39

            • 2018-06-23: Kierunek, działanie, reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
             Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
             9:00, TROP, 2 dni

            Super­wizje grupowe

             Trening Budowania Relacji